Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy
Få nyhedsbrev
RSS Feed

Brug masseindskrivning i klasseloggen i den løbende evaluering

I klasseloggen findes en lidt upåagtet mulighed. Du kan lave en masseindskrivning af noter for alle elever i en klasse eller på et hold. Denne form for indskrivning kan fx bruges som et led i en løbende evaluering af elevernes arbejde.

Læreren har mulighed for at skrive noter om hver enkelt elev og få dem gemt i klasseloggen. Senere kan klasselognoten ses, når der udarbejdes elevplaner, ved forældresamtaler mv. Og noten kan sendes til forældrene via kontaktbogen.

 

Log ind i klasseloggen via Samarbejde > Klasselog og vælg en klasse. Med ikonet ’Masseindskriv noter’ får du adgang til en liste over tidligere oprettede masseindskrivninger.

Her kan du også oprette en masseindskrivning, som passer til det, du vil skrive noter om. Det kan være ’Evaluering af Avisprojekt’, ’Afleveringsopgave maj måned’, ’Terminsprøve Skriftlig dansk fremstilling’, ’Fysikrapporter’, ’Projektopgaven’ osv. Angiv titlen og vælg, hvilke lærere, der kan benytte masseindskrivningen.

 

Når du har oprettet masseindskrivningen, får du vist en skærmside med et skrivefelt ud for hver elev:

Du kan nu skrive noter ind for alle elever. Du kan også afkrydse, om noten skal kopieres over i elevens kontaktbog, så forældrene kan se den der.

Når du har indskrevet alle noter og afsluttet, bliver noterne gemt i klasseloggen, og man kan efterfølgende tilgå dem der.

Du kan åbne masseindskrivningen igen og redigere noterne, tilføje yderligere kommentarer mv.

Når man skriver elevplaner, kan man i højre spalte i elevplansværkstedet vælge at se flere forskellige ressourcer. Her kan man bl.a. også se optegnelser om eleven i klasseloggen – herunder også se noterne lavet via masseindskrivningen.No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os