Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy
Få nyhedsbrev
RSS Feed

Dialog på tværs

Som regel er der snævre grænser for, hvem elever og forældre må sende beskeder til i henholdsvis ElevIntra og ForældreIntra. Det er skolen, der definerer grænserne. Det er almindeligt, at man kun tillader, at elever og forældre sender beskeder til andre elever og forældre fra samme klasse.

Hvad gør man så, hvis man har behov for, at grupper skal kunne kommunikere sammen på tværs af klasser? Eller når elever, forældre, skolebestyrelsesmedlemmer og medarbejdere skal kunne drøfte sager indbyrdes?

Opret debatforum

Løsningen er at oprette et debatforum. Kun medarbejdere og skolebestyrelsesmedlemmer kan oprette gruppedebatter. Elever og forældre kan deltage i gruppedebatter, men de har ikke rettigheder til selv at starte debatten.

I PersonaleIntra kan medarbejdere oprette en gruppedebat under Samarbejde > Debatforum. Ved oprettelsen skal du navngive debatten, indtaste en beskrivelse og udpege deltagere. Skolebestyrelsesmedlemmer kan gøre det tilsvarende i skolebestyrelsens redigeringsdel.

Når debatten er oprettet, kan alle deltagere læse hinanden indlæg og selv skrive indlæg. Indlæggene organiseres i tråde. Ulæste indlæg markeres med flag. Deltagerne kan normalt kun slette egne indlæg. Ejeren af debatforummet har dog mulighed for at fjerne upassende indlæg uden hensyn til, hvem der har skrevet indlæggene.

Sådan kan I bruge debatfora

Her er nogle ideer til, hvad debatforum for grupper kan bruges til:

  • Klasse- eller forældreråd i forskellige klasser, der ønsker et fælles forum til udveksling af idéer og gensidig inspiration
  • Et udvalg under skolebestyrelsen, hvor flere klassers elever og forældre er repræsenteret, med behov for et sted at kunne drøfte diverse forslag
  • Forældre til elever i overbygningen, der ønsker at skabe en fælles holdning til elevernes alkoholvaner
  • Legepladsudvalget indsamler forslag fra elever og forældre til forbedringer af skolens legeplads
  • Skolen vil gerne forbedre trafiksikkerheden omkring skolen og nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, forældre og skolebestyrelsesmedlemmer. Gruppen indsamler og drøfter forslag til forbedringer i et debatforum
  • Legepatruljen består af elever fra flere klasser. Disse elever kan bruge et debatforum til at koordinere og inspirere hinanden
  • Elevrådet vil gerne høre elevernes mening, før de udtaler sig til et forslag fra skolens ledelse om brug af egne computere i undervisningen, og de inviterer derfor de øvrige elever i overbygningen til at tilkendegive deres holdninger i et gruppedebatforum.

2 comments (Add your own)

1. Maria Jasmin denice holm wrote:
Hvordan logger jeg ind på forældre intra?

11/07/2014 @ 11:43

2. Birgit Juel Martinsen wrote:
Hej Maria ForældreIntra er midlertidigt ude af drift pga. en omlægning af systemet i forbindelse med, at itslearning har overtaget det. Alt går planmæssigt, og du kan efter al sandsynlighed logge på helt normalt fra på mandag igen. Mange hilsner Birgit, itslearning

11/07/2014 @ 11:47

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os