Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Endnu flere oplægsholdere på plads til SkoleIntra-træf 2014

Kompleksitetstænkning, skole-hjem-samarbejde i ForældreIntra, kommunikation  og 21st century skills – det er bare nogen få af de emner, du kan høre om på SkoleIntra-træffet. Det endelige program er lige på trapperne, men her løfter vi sløret for flere af de spændende oplæg.

Brug hjernen!

Keld Fredens, der er adj. professor på ReCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, holder afslutningsforedraget på Organisationstræffet, hvor hans opfordring lyder: ’Brug hjernen til en forandring’.

Når vi oplever verden kompleks, er der tale om et misforhold mellem verdens kompleksitet og vores egen mentale kompleksitet. Der er logisk set tre løsninger. Man kan fortsætte med at gøre, det man plejer. Man kan forsøge at reducere verdens kompleksitet, hvilket stort set er umuligt, og man kan øge sin egen mentale kompleksitet. Kjeld Fredens vil sætte fokus på kompleksitetstænkning, og samtidig vil han spørge, hvorfor skolen skal ledes netop af dig.

ForældreIntra – den stille revolution

På Undervisertræffet kan du møde ph.d. Karen Ida Dannesboe, som bl.a. forsker i skolens forventninger til familier og skole-hjem-relationers betydning i børns og forældres hverdagsliv. Hun har undersøgt ForældreIntra og den selvfølgelige praksis, der er opstået omkring det.

Hun kalder sit oplæg ’ForældreIntra – den stille revolution’, fordi hun ser ændrede samarbejdsformer og nye roller i skole-hjem-samarbejdet i kølvandet på systemets udbredelse. Karen Ida Dannesboe er ph.d. ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet.

Skolekommunikation, der flytter sin modtager

Kommunikation i skoleverdenen er en kompliceret størrelse. Målgruppen er ikke homogen, kommunikationen skal både favne digitale begrænsninger og muligheder, og samtidig skal den flugte med kommunikationen i det fysiske møde – og så skal den i øvrigt også fungere både internt og eksternt.

Morten Sehested Münster er retoriker, partner i BRO Kommunikation og forfatter til bogen ’Personlig indflydelse – Sådan flytter du mennesker, holdninger og produkter’. Han giver et indblik i, hvordan man lykkes med sin kommunikation i en skolesammenhæng.

Teori og praksis

Som et nyt tiltag på SkoleIntra-træffet vil du kunne finde aktuelle emner belyst fra hhv. en teoretisk og en praktisk vinkel i to forskellige oplæg. Et eksempel på dette er ’21st century skills’. På Undervisertræffet kan du opleve et oplæg med pædagogisk konsulent Andreas Binggeli, som vil give en indføring i begrebet. Senere i programmet kan du gå til et oplæg med lærer Mette Rosenauer Hauch, som fortæller om sin egen praksis med 21st century skills i SkoleIntra.

Husk tilmelding

Du skal ikke vente for længe med at tilmelde dig, hvis du ikke allerede har gjort det. Der er stadig få ledige pladser på begge træf. Du kan tilmelde dig her.

Video Få en demo Kontakt os