Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Håndtering af personlige oplysninger via SkoleIntra 

Her kan du læse om, hvordan itslearning og skolens administratorer håndterer de personlige informationer, der registreres i forbindelse med dit log-in på SkoleIntras websider.

Automatisk indsamlede brugeroplysninger 

Når du besøger en SkoleIntra-webside, indsamles der oplysninger om:

  • hvilke sider du besøger 
  • om der er opstået fejl 
  • hvilken computer opkaldet blev foretaget fra (IP-adresse) 
  • hvilken browser der bruges  

De registrerede informationer bruges dels til at identificere forsøg på hacking eller anden ulovlig adfærd, og dels til at indsamle statistik, som vi bruger til at udvikle og forbedre websiderne ud fra.Indsamling og brug af personligt afgivne informationer 

Når du logger på en af de sider, der kræver log-in, registrerer programmet eventuelle fejl ved log-in for at opdage uretmæssige forsøg på log-in. Samtidig registreres det, hvilken IP-adresse eventuelle uretmæssige forsøg på log-in sker fra.

Når man er logget på, bliver den enkelte brugers log-in registreret. De registrerede oplysninger bruges forskelligt, alt efter hvilken del af SkoleIntra man logger på:

  • ForældreIntra registreres det, at den enkelte bruger er logget på, og hvor mange gange brugeren har logget på. Det bruges primært til at identificere, om brugeren er en aktiv bruger. Registreringerne bruges desuden til at se udviklingen i antallet af indlogninger over tid. 
  • I PersonaleIntra samles der information til statistisk præsentation af sitets brug og udvikling. Desuden foretages der – i forbindelse med en række beskyttede transaktioner – en logning af ændringer på personrelaterede data fx i Udviklingsplaner, Klasselog og Gruppemapper. Denne logning er foranlediget af Datatilsynets krav om log over adgang til databaser, der kan rumme personfølsomme oplysninger. Loggen kan ikke slås fra. En note i loggen slettes automatisk efter 180 dage.
  • I ElevIntra registreres det, at den enkelte bruger er logget på, og hvor mange gange brugeren har logget sig på. Informationerne bruges primært til at identificere, om brugeren er en aktiv bruger og til at lave statistik over udviklingen i brugen af ElevIntra i den enkelte klasse eller på tværs af klasser. For at evaluere brugen af ElevIntra i forbindelse med undervisningen, kan den enkelte skole desuden vælge at logge, hvilke dele af ElevIntra, den enkelte elev bruger. Eleven har selv adgang til denne log via menupunktet 'Eleven' og underpunktet 'Tracking'. Oplysninger gemmes i 30 dage.

Accept 

Hvis du ikke kan acceptere ovenstående betingelser for håndtering af personlige oplysninger, opfordrer vi dig venligst til at undlade at logge på de sider i SkoleIntra, der kræver login.

Hvem kan du kontakte 

Det er den enkelte skole/kommunen, der er dataejer, mens itslearning fungerer som databehandler og handler på foranledning af dataejerne.

SkoleIntra-supporten kan derfor kun tage imod henvendelser via skolens eller kommunens SkoleIntra-administratorer.

Mere information 

Se, hvordan personlige oplysninger håndteres, når du bruger UNI•Login. (link til Styrelsen for It og Lærings hjemmeside)

Video Få en demo Kontakt os