Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Information angående flytningen af SkoleIntras driftsmiljø 

Status 28/7 kl. 10.45
SkoleIntra er tilgængelig igen.

Status 25/7 kl. 10.30
Alle sites og servere er oppe og kører fint. 
Test pågår stadig ift. webservices og import af data. Forventes oppe i starten af næste uge.
Sms tjeneste virker, men der testes stadig.
Ekstern mail virker, men der testes stadig.
Evt. spørgsmål bedes sendt til supporten på support.skoleintra@itslearning.com

Mvh
Andreas Larsen
Salgschef, itslearning

Pga. flytningen af SkoleIntras driftsmiljø forventes systemet ikke at være tilgængeligt i uge 28, ligesom der kan forekomme nedetid og systemarbejder i uge 29 og 30.

SkoleIntras driftsmiljø overgår fra UNI•C til itslearning 1. juli. Den fysiske flytning påbegyndes først fra uge 28 (7. juli), da vi ved, at aktiviteten ude på skolerne så er nede på et absolut minimum.

Selve det forberedende arbejde omkring flytningen fra UNI•C til itslearning har været i gang i flere måneder. Det er i denne forbindelse blevet klart, at selvom driftsmiljøet ikke fysisk skal flyttes, er overgangen en særdeles kompleks operation. Dels udgør SkoleIntra med sine ca. 1.1 millioner månedlige brugere et af landets største og mest komplekse driftsmiljøer, og dels har det vist sig, at mange komponenter har behov for at blive udskiftet eller opgraderet.

Forvent nedetid i uge 28 og systemarbejder i uge 29 og 30

Flytningen er en stor og mangesidet operation. Der skal bl.a. installeres et helt nyt netværk, over 100 servere skal reinstalleres og omkonfigureres, ligesom der er en større mængde udstyr og software, der skal udskiftes og fornyes. Efterfølgende skal der ske en omfattende testning af både netværk, komponenter og samspillet mellem både interne og eksterne elementer.

Derfor kan det allerede nu vurderes, at der vil være meget begrænset adgang til systemet i uge 28, ligesom resultat af testning og løbende justering kan betyde, at der vil være en del systemarbejder i uge 29 og 30.

Løbende information om konkrete systemarbejder samt tips og tricks til alternative arbejdsrutiner

Vi vil løbende sikre, at der bliver informeret om tiltag og systemarbejder. Dette vil vi bl.a. gøre via SkoleIntras administrator-login (op til uge 28), vores hjemmeside (skoleintra.dk), samt på mail til modtagere af SkoleIntras nyhedsbrev.

Samtidig vil vi løbende sende tips og tricks ud om, hvordan man kan lave alternative arbejdsrutiner i forhold til forskellige typer af funktioner.

Supporten vil være tilgængelig i hele perioden på tlf. 89 37 65 30 samt på mail: support.skoleintra@itslearning.com (fra 1/7).

Vi beklager de gener, skolerne måtte opleve i forbindelse med driftsomlægningen.

Læs mere om, hvordan I kan forberede jer til driftsomlægningen her.

Læs også artiklen om skoleårsoprulning med link til video, guide og huskeliste.

34 comments (Add your own)

1. Helle Præsius Busk wrote:
Er skolernes hjemmesider tilgængelige, mens SkoleIntras driftsmiljø omlægges? Selvom der ikke er meget aktivitet på intranettene i perioden, kan borgere/tilflyttere m.fl. ønske at orientere sig bl.a. om skolereformen på skolens hjemmeside. Skolens hjemmeside kan også bruges til at informere samtlige brugere om omlægningen og nedetiden.

13/06/2014 @ 12:25

2. Charlotte Houman, Børn og Unge, Aarhus Komm. wrote:
Ja, det har jeg også spurgt om (på mail) og venter svar. Det er rigtig vigtigt, både at vide at de er nede (det forventer jeg de vil være) og og hvilken standardtekst/"fejlbesked" der kommer på hjemmesiderne. Mange SFO'ere holder jo åbent, og det er vigtigt, at folk stadig kan finde deres tlf. nummer og bliver ordentligt informeret på "fejlsiden".

16/06/2014 @ 14:06

3. keld kragh wrote:

01/07/2014 @ 21:39

4. Ole Gram Clausen wrote:
Fra mandag den 7. juli og resten af ugen vil skolens hjemmeside og intranet være utilgængeligt pga. en driftomlægning af systemet. Alle brugere, der forsøger at tilgå hjemmesiden eller intranettet, får istedet denne side: http://www.itslearning.dk/skoleintra-er-under-opdatering, hvor der også er link til yderligere forklaring.

04/07/2014 @ 10:34

5. Susan Hultengren wrote:
@ Ole Gram - Den besked kommer så ikke frem: Meddelesen hedder "Denne side kunne ikke vises" - ingen henvisninger, kun beder dem om at man kontrollere at man har skrevet korrekt mm.

07/07/2014 @ 10:48

6. Andreas Larsen wrote:
Man er begyndt med at flytte IP-adresserne. Disse ligger pt hos DTUs udbyder, "Blå Global Connect" til godkendelse. Så snart IP-adresserne er registreret hos dem, vil det være muligt at sætte ovenstående henvisning på. T.o. kan jeg sige at IP-adresserne er de "adresser", der ligger nedenunder de forskellige skolers domæner - fx www.minskole.dk. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

07/07/2014 @ 11:04

7. Henning Andersen wrote:
Det er ikke så fikst, eftersom heller ikke opslåede stillinger kan søges over HR Recruitment, netop fordi IP-adresserne er sat i bero. Og i og med de fleste kommuner benytter HR-R er der med andre ord lukket for ansøgninger i juli måned. Noget andet er, at jeg finder det vanskeligt at tro man ikke kunne lave en "mock-up" og herefter nøjes med et døgns nedluk for endelig implementering. 3 uger forekommer mig ikke at være særligt it-kyndigt.

07/07/2014 @ 17:23

8. wrote:

07/07/2014 @ 20:34

9. Anders Høgsbro Madsen wrote:
Vi har også jobopslag liggende. I det mindste kører vores SFO på sit eget system. Jeg er ikke blevet informeret om at SkoleIntra ville være utilgængeligt. Jeg opfordrer itslearning bekræfte at de grundigt har informeret deres kontaktpersoner på skolerne og kraftigt opfordret kontaktpersonerne til at informere bredt om utilgængeligheden. Jeg er enig med Henning Andersen. Det er uden tvivl den nemmeste og billigste metode bare at lukke ned i en periode. Men det er også den mest risikable metode (der er formentlig ingen fallback-mulighed hvis det ikke lykkes at få det nye op at køre inden på mandag 14. juli) og det er den metode med den ringeste service. Man kunne have ladet de gamle systemer køre videre mens man byggede det nye op i et lukket miljø. Når så det nye kørte ville man kunne skifte over til det nye på et par timer en nat (den tid det typisk tager for ændrede IP-adresser at slå igennem). Det kunne dog måske der ud over være nødvendigt i nogle dage enten at spærre for alle ændringer (inkl. f.eks. beskeder i beskedsystemet) eller advare om at ændringer ikke ville blive ført over på det nye. Men de oplysninger der var tilgængelige inden omlægningen kunne have været tilgængelige under hele omlægningen. Når det er sagt vil jeg dog hilse itslearning velkommen. Jeg håber skiftet med tiden vil forbedre de ofte elendige svartider og løse de småfejl og uhensigtsmæssigheder som skoleintra har slæbt rundt på i årevis uden at de er blevet rettet. Mvh Anders Høgsbro Madsen, skolebestyelsesformand og it-konsulent

08/07/2014 @ 10:52

10. Andreas Larsen wrote:
@ Henning og Anders Omkring nedetiden er det korte svar, at det er en større proces at udskille SkoleIntras tekniske infrastruktur fra UNI-Cs øvrige infrastruktur. Vi skal rent faktisk flytte det fysiske servermiljø og bygge det op på en anden lokalitet ude på DTU. Vi har arbejdet med projektet i flere måneder op til flytningen og jeg ved fra den tekniske afdeling, at man har brugt utroligt meget tid på at sikre den bedst mulige transition. Her har nedetiden naturligvis været et stort tema. Det har dog desværre vist sig umuligt, af en række tungtvejende grunde. Omkring information til skolerne sendte vi en særmail ud til de 13.600 abonnenter af SkoleIntras nyhedsbrev den 11. juni 2014 med information om nedetiden. Disse abonnenter er kernebrugere af SkoleIntra, der har registreret sig inde i systemet, fx SkoleIntra administratorer, pædagogiske konsulenter, skolesekretærer, skoleledere etc. Derudover har vi løbende informeret om nedetiden via nyhedsbreve, information på selve indlogningssiden for SkoleIntras administratorer mm. I informationsmaterialet har vi, udover at informere om nedetiden, bl.a. givet inspiration til alternativ brug og kontaktformer til skolerne. Vi beklager meget, at driftsomlægningen giver nogen gener for brugerne af SkoleIntra. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

08/07/2014 @ 12:43

11. Torben Slots wrote:
Det er bare ikke godt nok! En så lang nedetid bør meldes direkte til brugerne i god tid inden efterfulgt af remindere lige op til. Det er sikkert rigtigt, at skolernes aktivitet er rimelig lav lige nu. MEN forældreintra er også informationsplatformen for f.eks. SFO, hvor mange kommuner netop i disse uger samler børnene på få udvalgte institutioner. Mine børn har netop været på ferie i 2 uger, i næste uge skal de i SFO, inden deres sommerferie fortsætter. Jeg ved, at jeg inde på forældraintra har modtaget en besked fra vores lokale SFO leder med alle de praktiske oplysninger jeg har brug for omkring næste uges SFO. Men jeg kan ikke komme ind og genfinde informationerne!!! Havde jeg været vidende omkring den totale nedlukning af forældreintra, så kunne jeg have været forberedt og sikret mig, at jeg havde gemt de vigtige informationer et andet sted end forældreintra (åbningstider, adresse, telefonnummer, forplejning, ting de skal have med eller ting de ikke må have med etc.) Forældreintra er en kommunikationsplatform, så det ville være nemt at kommunikere dette bredt ud!

13/07/2014 @ 18:38

12. Ole Kjærsgaard Hansen wrote:
Vi fik at vide at der ville være lukket til Skoleiintra i uge 27 og systemarbejder i ugerne 28 og 29. Nu lyder det mere som om der er lukket alle tre uger - er det rigtigt?

14/07/2014 @ 9:00

13. Andreas Larsen wrote:
@ Torben Som det fremgår af mit svar ovenfor, har vi siden starten af juni løbende sendt information ud til skolerne. Heriblandt den førnævnte særmail der blev sendt ud til 13.600 kontaktpersoner ude på skolerne. Du kan bl.a. finde kontaktoplysninger på din skole på fx kommunens hjemmeside, Google eller krak.dk. Skolens telefon og email kan du også finde i Undervisningsministeriets Institutionsregister (http://www.service.uvm.dk/InstReg/instreg2.nsf/$$Search?OpenForm). Mvh. Andreas Larsen Salgschef, itslearning

14/07/2014 @ 9:05

14. Andreas Larsen wrote:
@ Ole SkoleIntra har været lukket I uge 28, med risiko for nedetid grundet systemarbejder I uge 29 og 30. Det er forsat planen. Seneste status, at SkoleIntra kommer op I løbet af i eftermiddag (mandag den 14. juli). Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

14/07/2014 @ 9:10

15. Marianne Toftdal wrote:
Nu er tålmodigheden ved at være brugt op!! Dels har jeres information om den totale lukning i uge 28, været meget dårlig - vi havde her på stedet ikke opfattet det som en total lukning. Nu er vi i uge 29 og der er stadig ikke adgang. I kan jo ikke tage for givet at alle skoler lukker i sommerferien (da slet ikke i år med reform omlægning)- Vi er en specialskole - som ikke holder lukket i sommerperioden, dvs. der er både børn og personale. Vi kan ikke komme i forbindelse med forældrene - og omvendt, vores reservationer er ikke tilgængelige. Vi kan ikke opdatere Skoleporten - her skulle der lægges nye stillingsopslag ind og det skal gøres i denne uge. Så venligst fortæl hvornår vi kan bruge vores vigtige værktøj.

14/07/2014 @ 13:10

16. Andreas Larsen wrote:
@ Marianne Som fortalt I telefonen, arbejdes der forsat med overflytningen. Vi regner med at være oppe I løbet af ugen. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

14/07/2014 @ 16:35

17. Jens wrote:
Man kan kun forvente at det tager lang tid. At flytte et så stort system som SkoleInta tager den tid det nu engang tager.

14/07/2014 @ 21:13

18. Jens wrote:
Hvordan er det mEd sikkerheden på data. Norge er ikke med af EU og ikke underlagt EUs regler for at holde personfølsomme data inden for EU! Er data først i hænderne på et norsk firma, er der ingen kontrol længere om hvor disse kommer hen..

14/07/2014 @ 21:46

19. Jens wrote:
Hvordan er det mEd sikkerheden på data. Norge er ikke med af EU og ikke underlagt EUs regler for at holde personfølsomme data inden for EU! Er data først i hænderne på et norsk firma, er der ingen kontrol længere om hvor disse kommer hen..

14/07/2014 @ 21:46

20. Jette wrote:
UACCEPTABELT!

15/07/2014 @ 0:41

21. Andreas Larsen wrote:
@Jens SkoleIntra data bliver ikke flyttet til Norge. De vil forsat blive hostet ude på DTU, blot på en anden lokation. Ift. selve itslearning systemet bliver data hostet på Oslo Universitet. Da kontrakter indgåes med os, det danske datterselskab, er vi forpligtet til at overholde dansk lovgivning. I den konbbtrakt der bliver indgået, står der eksplicit at vi kun udfører databehandlingsarbejde på vegne af kunden, og intet andet. Ifht. til EU står der endvidere, at "såfremt at kunden er placeret i EU", gælder "European Commission Directive on Data Protection". Du er velkommen til at skrive til mig direkte, såfremt du har brug for en yderligere uddybning. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

15/07/2014 @ 9:22

22. Line Stahl wrote:
Jeg glæder mig til at få det nye intra, for det var da ved at være lidt gammelt. Forhåbentlig bliver det også lettere at bruge på en IPad. Vi har været godt informeret af ledelsen om lukningen af intra, det er deres ansvar at give informationerne videre. Mvh. Line

15/07/2014 @ 10:06

23. H.P. Hansen wrote:
Undskyld, men jeg bryder mig egentlig ikke om tonen i nogle af kommentarerne. Jeg er ganske sikker på, at der bliver arbejdet for fuld kraft på en sikker og god overflytning af Skoleintra. Jeg er lige så sikker på, at det er en voldsom opgave med mange overraskelser, der ikke har kunnet forudses. At I har planlagt overflytning i sommerferiens mest rolige uger, kan kun hilses med tilfredshed. Vi bør måske også før kritikken tager overhånd tænke over, at der altså er rigtig mange mennesker hos jer, der i år ikke kan holde sommerferie i de populære feriemåneder. Skoleintra er sikkert også lidt af et kludetæppe med mange tilretninger oven på tilretninger osv. Jeg hilser bemærkningerne om gennemgang af programfladen med henblik på at få luget ud i krinkelkrogene velkommen, og ser frem til en fortsat udvikling af vores fælles platform. Jeg hilser det velkommen, at I har bibeholdt, at de to oprindelige skabere af Skoleintra fortsat figurerer på Skoleintratræffet som udviklere. Det er en god og fornuftig diposition af jer og giver Skoleintra den brugerindflydelse, der er så vigtig i skolekredse. Endelig mener jeg faktisk, at I har meldt overflytningssituationen ud på alle tænkelige måder og i rigtig god tid. Hvis ikke det føles sådan af alle, må der være nogle administratorer rundt omkring på skolerne, der har røde ører. Velkommen til ItsLearning :-)

15/07/2014 @ 10:14

24. Andreas Larsen wrote:
@Line Lige nu er det kun selve driftsmiljøet der flyttes (vi har fuldt overtaget SkoleIntra 1/7-14). Vi har dog planlagt en fuld omskrivning af programmet, men det vil først begynde at slå igennem fra sent dette efterår og i de næste par år (det er et meget stort program) Har du prøvet mobiludgaven - din skoles hjemmesideadresse efterfulgt af "/mobil"? - Den virker ret godt på iPad... Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearnng

15/07/2014 @ 10:17

25. Andreas Larsen wrote:
@ H.P. Hansen Tak for dit input. Jeg kan garantere, at der arbejdes på højtryk i øjeblikket. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

15/07/2014 @ 10:35

26. Nikolaj Jørgensen wrote:
Har man egentlig på noget tidspunkt overvejet den uheldige SEO-effekt af at ikke håndtere skolernes hjemmesider på korrekt vis i mellemtiden? Grundet den lange "nedetid" af særligt de enkeltstående hjemmesider kombineret med at ikke giver en 503 i stedet for 302 (heldigvis ikke 301 som tidligere har set andre firmaer har kunne finde på), vil de enkelte skoler i værste tilfælde skulle starte forfra med at opbygge deres indhold på diverse søgemaskiner, og dermed går der markant længere tid selv EFTER at hjemmesiderne er oppe og køre igen, før indhold også vil kunne findes via de alternative kanaler til at finde indhold hurtigt. At nedtage både SkoleIntra og hjemmesiderne, virker IMHO noget drastisk, der jo teknisk set kunne have være gjort i 2 steps (selvfølgelig ikke ligeså nemt - men kunne man have scriptet sig ud af), så man i det mindste havde noget information tilgængelig til forældre mv. eller have en "personlig" pausefisk for den enkelte skole - eller alternativt, tage en gruppe af skoler af gangen. Der findes et hav af løsninger, hvordan kommunikationen kunne have været forbedret, hele vejen rundt. Man kunne sikkert have fundet et passende kompromis, i stedet for at springe over hvor gærdet er lavest. Men positivt skal det da siges, at man valgt den mindst aktive periode på året at håndtere overflytningen i, så de færreste er blevet berørt af nedetiden. De fleste eksisterende elevers forældre, har jo formentlig de nødvendige informationer, hvormed det kun er nye forældre, der ikke helt kan ruste sig på forhånd :)

15/07/2014 @ 10:49

27. Torben Bo Florin wrote:
Selvfølgelig skal der være mulighed for projekter af denne art men når tidsplanen overskrides som her, burde vi kunne forvente at blive langt bedre informeret - ganske få linjer på de side, der kommer i stedet for Intra kunne løse opgaven. Nu lever vi alle i uvidenhed og aner ikke om noget er gået helt skævt, evt bare for ens egen skole.

15/07/2014 @ 21:30

28. Andreas Larsen wrote:
@Torben Bo Florin o.a. Status 15/7 kl.9.00: Alle SkoleIntra servere er oppe, på nær to (Urd2 og Urd9) - som der arbejdes på. Det betyder, at man kan tilgå PersonaleIntra, ElevIntra og ForældreIntra ved at kalde deres direkte "adresse/link". Dataimport funktionalitet åbnes i begyndelsen af uge 30. SkolePorten/hjemmesiderne er pt. ikke tilgængelige. Vi forventer at de er tilgængelige i løbet af onsdagen eller senest torsdag. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itlsearning

16/07/2014 @ 9:15

29. Tonny Eskjær-Køppen wrote:
kvikmarken.skoleintra.dk virker tilsyneladende heller ikke...

16/07/2014 @ 10:41

30. Andreas Larsen wrote:
@ Tonny Supporten kigger på den nu. Såfremt der er henvendelser, hvor sitet ikke virker (og hvor man ikke bliver videresendt til vores hjemmeside) kan skolen kontakte supporten. Kontaktinformation på supporten findes her: http://www.itslearning.dk/skoleintra-support. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

16/07/2014 @ 10:49

31. Flemming Sejer, Dronninggårdskolen i Holte wrote:
Flot arbejdet, Andreas og givetvis mange andre! Imponerende, at SkoleIntra allerede er oppe at køre nu - så den kun har været nede i 1½ uge og ikke de 3 uger, som man kunne have frygtet ud fra jeres oprindelige udmelding. Og så kan vi selvfølgelig sagtens leve med, at der måske kan komme midlertidige afbrud ifm. fortsatte systemarbejder den næste uges tid. Også tak for fine løbende status-opdateringer, så vi hele tiden har kunnet følge med i udviklingen.

16/07/2014 @ 11:17

32. Andreas Larsen wrote:
@ Flemming Tak for input. Jeg har videresendt dit indlæg til alle de involverede. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

16/07/2014 @ 12:24

33. Mogens Krarup wrote:
Adgang fra skoleintra til download fra central server har været ude af drift i nogle dage! Hvor længe varer det?

22/07/2014 @ 10:47

34. Andreas Larsen wrote:
@ Mogens Krarup Vi forventer at være oppe at køre i slutningen af ugen. Mvh Andreas Larsen Salgschef, itslearning

22/07/2014 @ 12:06

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os