Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

itslearning opdatering 71 - September 2016

De fleste af jer har taget det nye beskedsystem i brug, og vi er glade for at se, at I sender flere beskeder end nogensinde før. Undervisere har imidlertid givet nogle input, som vi tager op i denne opdatering. Vi har desuden indført nogle nye funktioner i opslagene.

Vær opmærksom på, at de forskellige opdateringer i disse artikler lanceres på forskellige tidspunkter. Der er ingen grund til bekymring, selvom du ikke kan finde alle funktionerne, der nævnes her - de kommer snart. 

Direkte beskeder

Individuelle beskeder til deltagere i fagene
Tidligere var en besked, der blev sendt til et fag, automatisk en gruppebesked. Dette førte til, at alle svarene blev sendt til samtlige deltagere i faget. Underviserne kan nu vælge om de vil sende individuelle beskeder eller starte en gruppesamtale.

For at gøre det lidt mere overskueligt skaber en besked til én stor gruppe nu kun én tråd i dine beskeder.

Studerende kan ikke længere sende en ny besked til et fag, men de kan svare i en faglig gruppesamtale, som en underviser har sat i gang. Alle eksisterende fagsamtaler lukkes, men undervisere kan genåbne lukkede beskedtråde.

Valg af modtagere fra et hierarki
Muligheden for at vælge modtagere fra et hierarki er tilbage. Hvis du klikker på søgeikonet ved siden af modtagerfeltet, åbnes listen over modtagere, der kan vælges. Ligesom tidligere er det maksimale antal modtagere 300 (dette antal kan ændres).

Enter betyder nu linjeskift i stedet for send
Efter tilbagemeldinger fra mange undervisere har vi besluttet at lade Enter indsætte et linjeskift i stedet for at sende beskeden.

Opslag 

Vi har forbedret måden forskelligt indhold vises på i opslagene, sådan at det er blevet nemmere at skelne mellem forskellige typer indhold.

Kommer snart i opslag

Vi ved, at mange af jer savner muligheden for at integrere ressourcer og billeder i opslag og angive tidspunkt for publicering af indlæg. I nærmeste fremtid planlægger vi at tilbyde følgende forbedringer af opslagene:

  • Understøttelse af at kunne oprette links og integrere billeder og ressourcer, f.eks. opgaver eller filer i et opslag, på samme måde som trælink-funktionen.
  • Angivelse af tidspunkt for publicering af indlæg. Dette gør, at du kan bestemme, hvornår et indlæg skal blive tilgængeligt for de studerende.

Hvis du er interesseret i de langsigtede planer for alle områderne i itslearning, kan du se vores roadmap her.

Video Få en demo Kontakt os