Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Reflekter med ePortfolio og blog

Med itslearnings ePortfolio har eleverne et overblik over igangværende projekter, en liste over projektopgaver, og en logbog. Når projektet/opgaven er afsluttet, overføres de bedste elementer til præsentationsportfolioen til videre reflektion med lærer og medelever.

  • Brug ePortfolio og blogs at tilskynde til reflektion
  • Brug selvevalueringsværktøjer med dine elever
  • Dokumenter elevernes progression, mål og resultater
Video Få en demo Kontakt os