Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Sådan laver du nye elevplaner i SkoleIntra

Som en del af skolereformen stiller den nye bekendtgørelse krav om en udvidet brug af elevplaner. Når du bruger den formularbaserede elevplan i SkoleIntra, kan du nemt opfylde disse krav.

Læs herunder om de enkelte krav til de nye Elevplaner, og hvordan du kan løse dem i SkoleIntra.

Klik på linket for at læse mere.

Adgang for det undervisende personale til at oprette og løbende opdatere elevplaner

Adgang for elever og forældre til at skrive i elevplaner

Lagring af elevplaner

Udveksling af elevplaner mellem skole og hjem

Udveksling af elevplaner mellem skoler i forbindelse med skoleflytning

Kopiering af Fælles Mål direkte til elevplanen

Adgang for UU-vejleder til at se og skrive i elevplanen i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering

Udveksling af de nødvendige oplysninger i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering fra 8. og 9. klasse til Undervisningsministeriets it-løsning Optagelse.dk

Adgang for det undervisende personale til at oprette og løbende opdatere elevplaner

 • Under Værktøj > Evaluering har personale mulighed for at oprette og løbende opdatere elevplanerne.
 • Medarbejderen skal have adgang til beskyttede elevdata under Admin > Adgang > Beskyttede Elevdata.

Til toppen


Adgang for elever og forældre til at skrive i elevplaner

 • Elevplaner, der er synlige i Elev- eller ForældreIntra, kan eleverne og forældrene også løbende opdatere i de afsnit, hvor de har fået adgang til at skrive af lærer eller administrator.

  

Til toppen


Lagring af elevplaner

Alle elevplaner lavet i SkoleIntra gemmes så længe, eleven går på skolen.

 • Elevplaner kan arkiveres lokalt eller i en samlemappe.

 

 • Nyt! Vi er på vej med en løsning, så det er muligt at gemme elevplanerne i pdf-format med relevante metadata.

Til toppen


 
Udveksling af elevplaner mellem skole og hjem

 • Når læreren udgiver elevplanen i ForældreIntra eller ElevIntra, bliver den udvekslet mellem skole og hjem

 

Til toppen 


Udveksling af elevplaner mellem skoler i forbindelse med skoleflytning

 • SkoleIntra har et værktøj til udveksling af elevdate mellem skoler der bruger SkoleIntra. Under Admin > Import/Eksport > Udveksling af en elevs data mellem skoler er det muligt at eksportere og importere elevdata, herunder elevplaner.

  

 • Hvis den modtagende skole ikke benytter SkoleIntra, skal elevplanerne gemmes lokalt og udveksles som fil.

Til toppen


Kopiering af Fælles Mål direkte til elevplanen

 • Når man skriver elevplaner, kan man trække på Fælles Mål eller Forenklede Fælles Mål

 

Til toppen


Adgang for UU-vejleder til at se og skrive i elevplanen i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering

 • SkoleIntras webservice til UVVej giver mulighed for at kopiere elevplaner til UU-vejledere, og man kan automatisk importere uddannelsesplaner. Klik her for at se hvordan.
 • UU vejledere kan få adgang til SkoleIntra løsningen og derved både se og skrive i elevplaner.

Til toppen


Udveksling af de nødvendige oplysninger i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering fra 8. og 9. klasse til Undervisningsministeriets it-løsning Optagelse.dk

 • Nyt! Vi laver en funktion til afkrydsning af, om eleverne er uddannelsesparate.
 • Nyt! Der laves et element i elevplanen der afspejler afkrydsning.
 • Nyt! Der laves en integration til optagelse.dk så afkrydsningerne eller ændringerne automatisk afspejles i optagelse.dk.

Til toppen

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os