Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

SkoleIntra version 5.6 udrulles nu

SkoleIntra version 5.6 rulles ud på skolerne fra den 22. september, og den nye version indeholder en del forbedringer bl.a. til skemaværktøjet. Desuden er de nye Forenklede Fælles Mål nu tilgængelige i SkoleIntra og kan bruges, når man skriver elevplaner.

Blandt nyhederne er også, at afdelingsopdelte skoler får mulighed for at uploade skemaer fra afdelinger efterfulgt af samlet import samt at vælge hvilken afdeling en aktivitet er relevant for.

Som administrator skal du være opmærksom på, at administratorfunktionerne under menupunkterne Indstillinger, Tilpasning og Vedligeholdelse er samlet i én menu under Admin > Tilpasning. Bemærk også de tiltag, der er lavet i version 5.6 til undgåelse af tomme menupunkter i ForældreIntra.

Straksadvisering i ForældreIntra

Forældrene har fra version 5.6 mulighed for at vælge straksadvisering om beskeder og kontaktbogsnoter

Normalt udsendes en samlet advisering om nyt i ForældreIntra én gang i døgnet til forældre, som er tilmeldt adviseringstjenesten. Som supplement til den daglige advisering kan forældre nu vælge at få tilsendt en e-mail, så snart de får en ny besked og/eller en ny kontaktbogsnote i ForældreIntra.

Læs den tidligere bragte artikel om nyhederne i version 5.6

Du kan også se alle forbedringer beskrevet her

Udrulningsplan SkoleIntra version 5.6

 Dato Server
 22/9 2014 Test skoler
 23/9 2014 Verdande8-9 og Alvis8
 25/9 2014 Verdande1-9
 30/9 2014 Alvis1-7 og Urd1-6
 2/10 2014 Urd8-9, Ofnir1-5 samt 8-9 og Kvasir1-4
 6/10 2014Tyr 2 (grønlandske skoler) 
 7/10 2014 Kvasir5-6 samt 8, Goin1-9 og Duratro1-9
 9/10 2014
Svafnir1-9, Heidrun1-9 og Tyr1 samt 3-4

Tidsplanen er med forbehold. Hvis sker ændringer, vil tidsplanen blive opdateret.

Du kan gå ind under menuen ”Hjælp” og ”Systemtjek”, hvor feltet ”Servernavn” viser, hvilken server din skole ligger på.

Orientér brugerne

Udrulningen vil foregår i tidsrummet kl. 17-20, som for de fleste skolers vedkommende er uden for almindelig arbejdstid. Det kan dog betyde, at der er forældre, der kortvarigt ikke kan tilgå ForældreIntra. Orientér derfor gerne forældrene om, at de kan forvente, at ForældreIntra kortvarigt er utilgængeligt under opdateringen.

Video Få en demo Kontakt os