Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Spørgsmål og svar om den nye UPV-funktion i SkoleIntra

Alle skoler er nu opgraderet til version 5.7, der blandt andet giver mulighed for, at skolerne kan bruge SkoleIntras uddannnelsesparathedsvurderingsfunktion. Her har vi samlet de spørgsmål og udfordringer, der har vist sig i indkøringsfasen.

Kort om uddannelsesparathedsvurdering 

I uddannelsesparathedsvurderingen kan eleverne i 8. klasse vælge deres uddannelsesønske, og lærerne kan vurdere om eleverne har de personlige og sociale forudsætninger for at pågynde uddannelsen. Elevens valg og lærernes vurdering kan integreres i elevplanerne, og de kan overføres til optagelse.dk.

Der mangler en klasse i UPV?

Svar: Sandsynligvis har klassen ikke fået tildelt et klassetrin (8. eller 9.). Du kan rette det via Admin > Tilpasning > Klasser.

Vi kan ikke finde menupunktet i ElevIntra?

Svar: Menupunket er sandsynligvis ikke aktiveret. Den SkoleIntra-ansvarlige kan aktivere det i ElevIntra under menupunktet Eleven > Elevplaner > Foreløbige uddannelsesønsker til ungdomsuddannelser. I Mobilintra er det et link i hovedmenuen (Uddannelsesønsker). Menupunkter redigeres via Admin > ElevIntra > Gå til menuen Indstillinger > Menusystem.

Vi har oplevet, at der mangler vurdering af elever?

Svar: Elever vurderes i forhold til EUD eller gymnasiet, men hvis de fx skal på udvekslingsophold, produktionshøjskole eller sportscollege markeres feltet ’Andet’. En afmærkning i feltet ’Andet’ giver dog i øjeblikket udfordringer, fordi Optagelse.dk’s webservice ikke aflæser dataene korrekt. En markering i feltet ’Andet’ kan medføre, at uddannelsesparathed for GYM og EUD nulstilles. Når Optagelse.dk er klar med en revideret service januar 2015, vil oplysninger om valget af ’Andet’ og de tilhørende kommentarer blive sendt til Optagelse.dk.

Hvis UU-vejleder eller lærere oplever, at der ikke er indberettet noget uddannelsesvalg kan det således være, fordi elevene har valgt ’Andet’.

Når vi sender til optagelse.dk, får vi fejlen ’Der mangler cpr.-nr.’?

Svar: Gå ind på optagelse.dk og opdatér oplysningerne fra infotjenesten – se mere i vejledningens afsnit 2.3.

 

Se video om UPV-funktionen 

Du kan se en introduktion til SkoleIntras UPV-funktion i denne video:

2 comments (Add your own)

1. Christian Lenau Henriksen wrote:
I den gode gennemgang fik vi at vide, hvordan man i den formularbaserede skabelon tilføjede UPV. Hvordan gør man, når man har dokumentbaseret skabelon i år? Mange hilsner Christian Lenau Henriksen

23/11/2014 @ 10:50

2. Annemarie Hjorth wrote:
Er det muligt at bruge UPV - funktionen i skole intra til elever der går i 9. eller 10. klasse i dette skoleår og overføre disse vurderinger til optagelse.dk? Eller er det udelukkende en mulighed at UP vurdere eleverne i de nuværende 8. klasser? De bedste hilsener fra Annemarie Hjorth

24/11/2014 @ 11:35

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os