Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

Testværktøj sparer tid og styrker de studerendes resultater

Ud over at give underviserne et bredt udvalg af spørgsmålstyper tilbyder testværktøjet i itslearning også gode muligheder for genanvendelse af tests og spørgsmål. Frøydis Hamre er underviser og nyudnævnt itslearning-produktchef og bruger testværktøjet på sine kemihold. Hun sparer tid ved at genbruge spørgsmålene – og samtidig forbedres de studerendes resultater. Men hvordan gør hun det?

 

230 spørgsmål i banken

Oprettelse af test fra bunden i itslearning er tidskrævende, men Frøydis har opbygget en omfattende samling af spørgsmål i testværktøjet, som hun bruger igen og igen. itslearning kan generere tests ved at udtrække vilkårlige spørgsmålstests fra denne spørgsmålsbank.

"Min spørgsmålsbank indeholder i øjeblikket 230 spørgsmål, og jeg indstiller testen til at trække 30 vilkårlige spørgsmål herfra", forklarer Frøydis. "Jeg har brugt fire år på at udvikle spørgsmålene, men med den mængde, jeg har nu, har jeg sjældent brug for at tilføje flere. Jeg har faktisk ikke tilføjet nye spørgsmål de sidste to år."

Øvelsestest styrker de studerendes resultater

Frøydis har to versioner af samme test til brug i to forskellige kontekster – én er til øvelsesbrug, og den anden er en afsluttende test, som bruges til bedømmelse ved udgangen af semesteret. Mens den afsluttende test har en tidsbegrænsning og tages i klassen, giver øvelsestesten mulighed for et ubegrænset antal forsøg. Det giver de studerende mulighed for at træne så meget, de vil som forberedelse til den afsluttende test.

Rapporterne, som testværktøjet genererer, indeholder interessant statistik om de studerendes brug. Mens nogle studerende tager testen op til 16 gange, ligger gennemsnittet på under ti – men de fleste tager den mindst to gange. Statistikken viser, at de studerende har gavn af disse øvelsestests.

"Det er interessant at se, hvordan deres resultater generelt forbedrer sig for hver gang, de tager testen", siger Frøydis. Nedenfor vises et screenshot med resultaterne for en studerende, som tog øvelsestesten ni gange. I sit første forsøg (vist i kolonnen "Attempt no.") opnåede hun i alt 8,5 point. I sit niende forsøg opnåede hun 22 point.

 

Kategorierne er vigtige

Kategorifunktionen er vigtig i Frøydis' tests. Hun bruger kategorier til at organisere spørgsmål efter emne. Frøydis indstiller sine test til at udtrække et givet antal spørgsmål fra hver kategori for at sikre, at alle emner er dækket i hvert forsøg. Det store antal spørgsmål i banken betyder, at alle studerende får en ny test hver gang.

Frøydis bruger også forskellige scores til at vægte spørgsmålene i forskellige kategorier. "En studerende får færre point for at kende navnet på et grundstof end for at kende navnet på en kompleks kemisk forbindelse", forklarer hun.

Nedenfor vises et screenshot af hendes testkonfiguration med de forskellige spørgsmålskategorier i kolonnen "Title" og antal point pr. spørgsmål i kolonnen ved siden af. (Klik på screenshottet for at gøre det større.)

 

Automatiske bedømmelse sparer tid

Men hvad med arbejdet med at rette og bedømme disse tests? Det er slet ikke noget problem, fordi alle tests bedømmes automatisk med itslearning. Frøydis sparer masser af tid, og de studerende får feedback med det samme efter at have gennemført en test.

Hun indrømmer, at testværktøjet har sine uhensigtsmæssigheder – især i forhold til formel-editoren De studerende kan kun anvende almindelig tekst i deres svar, så Frøydis har udarbejde en vejledning, der beskriver, hvordan man skriver formler.

Testspørgsmål kan eksporteres og importeres som filer, men kategorier er ikke inkluderet i denne proces. Dette vil dog blive løst i en planlagt opgradering af testværktøjet, som kan forventes i 2015. Indtil da kan du dele tests ved at kopiere dem til et delt kursus og invitere underviserkolleger til at tilmelde sig til kurset.

Kom godt i gang med tests i itslearning

Vil du prøve Frøydis’ teknik? Du kan læse mere om testværktøjet i vores hjælpemanual.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Video Få en demo Kontakt os