Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Læs mere i vores Privacy Policy

”Vi er stolte og ydmyge”

itslearnings norske CEO var kommet til Middelfart for – sammen med den danske direktør for itslearning – at fortælle om itslearnings overtagelse af SkoleIntra. Og interessen var stor for informationsmødet den 20. marts 2014. Deltagernes ønsker til fremtidig udvikling blev opsamlet i en workshop, og de gik hjem med vished om, at SkoleIntra vil blive moderniseret og fortsætte som selvstændigt system også efter 2016.

Omkring 100 skole- og kommunefolk havde med kort varsel taget imod invitationen til at komme med ønsker til det fremtidige SkoleIntra og samtidig få hold på rygterne om, hvad der kommer til at ske med SkoleIntra fremover.

Per Thorbøll, direktør for itslearning Danmark, fortalte, at itslearnings formål med købet af SkoleIntra er tredelt: ”Vi vil modernisere SkoleIntra; vi vil kombinere intranettet med en læringsplatform, og vi vil gøre det muligt at integrere itslearning i SkoleIntra."

Per Thorbøll forsikrede om at itslearning er i et tæt og godt samarbejde med UNI-C om at få overgangen fra den ene leverandør til den anden til at foregå gnidningsfrit for skolerne.

Arne Bergby, CEO for itslearning AS, fortalte om det norske firmas baggrund for at købe SkoleIntra og afslørede i den forbindelse, at han allerede for år tilbage havde haft drøftelser med SkoleSofts ejere Carsten Borre og Bent B. Thomsen om at indgå et samarbejde. Det var derfor nærliggende for itslearning at springe til, da UNI•C ville ophøre med at udvikle SkoleIntra i samarbejde med SkoleSoft. ”Jeg tror, at vi kan skabe noget stort sammen,” sagde Arne Bergby og sendte et smil i retning af Carsten Borre og Bent B. Thomsen, som sad beskedent på bageste række i salen.
”Vi er stolte og ydmyge over at have fået SkoleIntra ind i itslearning, og vi vil leve op til ansvaret,” sagde Arne Bergby. ”Vi håber på et godt samarbejde og at få mulighed for at vise, at vi mener, hvad vi siger.”

itslearnings vigtigste fokus er på læring, sagde Arne Bergby, CEO for itslearning AS.

Udviklingsdirektør John Arthur Berg fra itslearning AS fortalte, om de konkrete udviklingsplaner for SkoleIntra. Han pointerede, at SkoleIntra ejes af den danske organisation for at sikre nærheden til de danske brugere. Der blev stillet mange spørgsmål, og John Arthur Berg kunne fortælle, at udviklingsarbejdet er sat i gang, og at brugerne  hurtigt vil kunne opleve de første  forbedringer. Men han pointerede også, at den samlede modernisering og omlægning er et arbejde, der kommer til at tage lang tid.

John Arthur Berg svarede på spørgsmål – du vil kunne finde en del af dem opsamlet i denne FAQ om SkoleIntra-overtagelsen.

Efter frokost blev deltagerne bedt om at fortælle om deres ønsker og behov i forbindelse med udviklingen af SkoleIntra. De blev også bedt om at tage stilling til prioriteringerne af de mange ønsker. Proceskonsulent Tanja Rye styrede workshoppen med fast hånd og sørgede for, at itslearning fik masser af input at arbejde videre med.

Proceskonsulent Tanja Rye instruererer deltagerne i workshoppen, før de bliver sluppet løs blandt de ophængte skilte med fokuspunkter for SkoleIntras udvikling.


Skiltene studeres og diskuteres.


Grupperne skulle derefter udvælge udviklingsområder, som de efter diskusion satte flere uddybende punkter på.

Ønskerne var mange, men der viste sig også klare mønstre i, hvad der er vigtigt at prioritere.

Dagen blev afrundet med en opsamling af de vigtigste punkter fra deltagerne. Det inkluderede blandt andet integrationer, kommunikation, support og et udtalt behov for at kunne fortsætte dialogen. Indtil videre fortsætter dialogen på SkoleKom. itslearning melder hurtigst ud, hvilken konference dialogen foregår i.

Du kan få nedenstående præsentationer fra informationsmødet tilsendt ved at udfylde formularen til venstre.

Arne Bergby, CEO, itslearning AS: itslearnings strategi

John Arthur Berg: Igangværende tiltag og initiativer

Per Thorbøll: itslearning, Skolesoft, SkoleIntra

 

Video Få en demo Kontakt os